fueni ukarete sakadachi sureba
yamaga miemasu furusatono
watasha minashigo kaidou gurashi
nagare nagareno echigojishi

kyoumo kyoutote oyakatasanni
geiga mazuito shikararete
bachide butarete sorami agereba
naite iruyona hiruno tsuki

utsuya taikono otosae kanashi
kariga nakunaku joukamachi
kurete koishii yadoyano akari
tooku nagamete hito odori

tokoro kawaredo kawaranumonowa
hitono nasakeno sodeshigure
nurete namidade osaraba saraba
hanani kieyuku tabino shishi

Video erróneo?