Toliko prelipi prièa prièat si zna,
tu san upoznala svit, a bila san mala
i ne znan da l' san rekla ti fala,
za tajne èa san otkrila ja...


O, nono, nono, nono, dobri moj nono,
sve manje ljudi znan èa nalik su na te,
o, nono, nono, nono, dobri moj nono,
al' sriæe o kojoj si prièa i ljubavi za te
uvik znaj bit æe u srcu mom.


Reka si, siæan se dobro i glasa tvog:
"Život je spleten od tuge i od veselja
i pamti, uvik puni smo želja,
al' malo se ostvari od tog"...

Video erróneo?