Èa nije bija pametan ti stari rimski car
a ime mu je, sami znate, Dioklecijan,
palac je svoj sagradija da nije zna ni sam
na najlipšem dilu svita taman usrid Splita.


Nima Splita do Splita, to govorim ja,
Nima Splita do Splita to van svaki zna.
Lipšeg Splita od Splita ne more ni bit
od svih mista na svitu najlipši je Split.


A nije lipša ni Atina, Split nedan za nju
i èa æe nam Akropola kad Marjan nam je tu,
furešti kažu da je ovdi lipo ka u snu
a još im je lipše svima uz žmul našeg vina.

Video erróneo?