Stizali su neki, ja se nisam žalila,
Grijali su se na vatri koju ja sam palila,
Stizali su neki, srce još se nadalo,
Da obasja i njih svjetlo
Što je na me padalo.

Da li su me voljeli...

Stizali su tužni i ja sam ih tješila:
Dala sam im što sam mogla
Bože, dal' sam griješila,
Stizali su sretni i ja sam ih shvaæala
Visoki su ti raèuni koje ja sam plaæala

Da li su me voljeli...

Uzela sam i ja od slabog, od jakog,
Ostalo je ipak ponešto od svakog,
Uzela sam i ja od gorkog, od slatkog,
Ostalo je ipak ponešto od svakog.

Video erróneo?