Eh, da sam uèio, ja bih danas mo?da bio specijalista za
kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam
postao tambura?, zbog nekih rodjaka...
Kad sam prvi put pao u ?koli, otac je rekao:
"Dobro, pa desi se to! Razmisli sad sine moj.
Jer ?ivot se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom.
Svi tvoji vr?njaci, su odlièni djaci, a jedino ti si na dnu..."
Moj brat Sava je uèio prava pa su hteli da uèim i ja.
Od tih stvari me bolela glava, mnogo jave, a premalo sna.
Nisam mislio da su diplome ona presudna ?ivotna stvar,
veæ sam ?iveo ?ivot po svome, kao prosjak i kao car.
(glas savesti:)
Tako to biva, kad se previ?e sniva, a stvarnost se malo zna.
Tako to biva, kad se previ?e pliva mutnim vodama sna.
Kad sam drugi put pao u ?koli, otac je rekao:
"Sad je veæ ozbiljna stvar. Sine moj, razmisli bar.
Jer ?ivot se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom.
Svi tvoji vr?njaci, su odlièni djaci, a jedino ti si na dnu..."
Moj stric Jova je slagao slova, pa su hteli da sla?em i ja.
Ja sam svitanja èekao nova, negde izmedju neba i sna.
Nisam mislio da su diplome ona presudna ?ivotna stvar,
veæ sam ?iveo ?ivot po svome, kao prosjak i kao car.
(glas savesti:)
Tako to biva, kad se previ?e sniva, a stvarnost se malo zna.
Tako to biva, kad se previ?e pliva mutnim vodama sna.
Kad sam treæi put pao u ?koli, otac je æutao,
nije mi rek'o ni reè. Al' ja sam sve znao veæ.
Da ?ivot se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamnom.
Svi moji vr?njaci, su svr?eni djaci, ja ne marim mnogo za to.
Moj stric ?ivan je bio bonvivan pa sam hteo da budem i ja.
U tu svrhu sam smislio divan, mada, na izgled, nemoguæ plan.
Nisam mislio da su diplome ona presudna ?ivotna stvar,
veæ sam ?iveo ?ivot po svome, kao prosjak i kao car.
(glas savesti:)
Tako to biva, kad se previ?e sniva, a stvarnost se malo zna.
Tako to biva, kad se previ?e pliva mutnim vodama sna.
Ti ces mi kaz'ti...
Tako to biva, kad se previ?e sniva, a stvarnost se malo zna.
Tako to biva, kad se previ?e pliva mutnim vodama sna.
Ej, nervira? me...
Tako to biva, kad se previ?e sniva, a stvarnost se malo zna.
Tako to biva, kad se previ?e pliva mutnim vodama sna.
(Glas savesti se, na sreæu, uti?ava i vremenom potpuno nestaje.)

Video erróneo?