Vesnik svadbe po sokaku svuda je...
Brinu snajke šta æe koja mesiti...
Neko mi se, kanda, skoro udaje?
Moralo se i to jednom desiti...
Tu livadu ja sam prvi kosio...
Prièam više nego što bih smeo...
Ajde... Odavno bih je zaprosio...
Da sam samo hteo...

Vetriæ glanca krune granja...
Tamiš nosi par lokvanja...
Raèun svedi: šta sad vredi mladost, trièava?
Nevažno je to sve skupa...
Seæanje je smešna lupa
Koja sitne stvari uvelièava...

Oprezno s tom violinom...
Ona èezne za tišinom...
Ko da škakljaš anðelèiæe vrhom gudala...
A Nju nemoj pominjati...
Neæe svet zbog toga stati...
Neæe biti prva što se udala...

Nista lakše nego sebe slagati...
Ništa lakše neg se nasmrt opiti...
Ništa teže nego zalud tragati...
Od sto drugih nju sam hteo sklopiti...
Srce cupka, al misao okleva...
Èeka da se stvari same dese...
Tuga lepše zvuèi kad se otpeva...
Pesma sve podnese...

Bog je katkad pravi šeret...
Na strmini doda teret...
I potura Nedohvatno da se dohvati...
Bog je dobar... Kako kome...
Bolje ne pitaj o tome...
Uæutacu ili æu opsovati...

Polagano, Šanji-baèi...
Ti si znao šta mi znaèi...
Ko da heklaš pauèinu vrhom gudala...
Kad pred crkvom baci buket
Neka padne, kao uklet...
Neka bude zadnja što se udala...

Samo bol je u životu siguran...
Sreæu nosi neki poštar jako spor...
Neka... Samo ovu noæ da izguram...
Sutra æu veæ naæi dobar izgovor...

Video erróneo?