Dolazi cirkus u vaš grad sve mi se èini
I nešto mislim možda nije u pravi èas
Jer videh onomad pravi cirkus na tribini
A to su gospodo veæi klovnovi od nas.

Dolazi praznik u vaš grad sa punom vreæom
Od te jelke mi smo tek maleni dar
Beograd šeta u pravcu sveta - nek' je sa sreæom
Vihori mladosti su pirnuli u žar.

Gospodo draga što se našeg programa tièe
Neæe tu biti klepetuša.
Ruku na srce sve moje prièe - lièe
Posebno onom k'o ih uopšte ne sluša.

Ma biæe isto k'o uvek kažu neki
Ma biæe isto k'o lane kažu svi
A svaki svirac bi prist'o
Da barem jednom može isto što i mi.

Ma biæe isto k'o lane kažu mnogi
O, kamo sreæe da bude, kažem ja.
I što se tièe mene lièno
Ako neko ume slièno
Nek dodje i nek' pokaže šta zna.

A mi smo isti umorni komedijaši
Evo taj vitez za klavirom nekad beše paž
Reè je dakako ovde o profesoru Saši
Kome veæ sledi ruèni èasovnik za staž.

Pa Aleksandar strog kao žandar sa bas gitarom
Odbornik friški - nismo džaba uèili faks.
Pa Kovaè Jožef - nastupa na edj, ketu, harom
Drž' te se gospoje kad dune stari saks.

Bezuha Dušan svud rado slušan naš je tamburaš
ritam iz bluza spreda i s guza u mali prst
Al' bubnjar nije važno koji fazon furaš
Petar je idealan: suptilan, a èvrst.

Prijatelj veran deran - veteran nadzire ritam
Gospodin Petroviæ sve dileme izbistri
Jeste to su oni i da se ja nešto pitam
U novoj vladi svi bi bili ministri.

I biæe isto ...

Video erróneo?