Ovo je prièa koju vrlo retko prièam,
To je prièa o tipu zvanom Blejk.
Jedni ga hvale,
drugi ga žale,
Ali svi zvrje k'o budale
Ponedeljkom nigde nema mesta ni za lek.
Odavde do Zemun Polja i do Litl Mokri Lug
svud se gleda taj èovek, milioner i drug.
I svi se slažu da nam danas treba jedan èivut kao Blejk.

Imao je izvesno imanje,
oko kuæe više manje,
tako da poseje patlidžan i luk.
Tu negde, kao onaj salaš o kome peva mladi Balaš,
da gosti šest meseci pešadijski puk.
Al' ga je pratio maler ceo božji vek,
kad si baksuz, moj bato, tu ne postoji lek,
sreæu ne kupuje lova, niti euroèek.
Nadrljao je kao žuti s' više strana ovaj isti Blejk.

Džaba vam novci, moji sinovci,
Džaba što dolar stoji bolje,
I travnjaci i štrafte, i izvori nafte,
Kad ste svi vi karakterne drolje.
Aleksis je kurva, izvin'te me što psujem,
al' ja samo prièam i mestimièno pljujem,
I ako nas laže režiser i ja lažem vas.
Tu prièu zna svako, bar par epizoda,
Amerièka je frka postala moda,
Buržuj se krije i èuèi u svakom od nas
I èeka pravi èas.

Blejk ima æerku zvanu Felon,
Jedan ženski Alen Delon,
Mali monstrum koji radi šta mu æef.
Njoj je Kolbi zvani Cecil,
Pokojni gangster i imbecil,
Utrapio svog sinovca po imenu Džef.
Felon je partija bila, još se prièa o tom,
Tamburaši u transu, oko bakšiša lom.
Još se ne zna konkretno k'o je ispao som,
Ali navukao je damu, sve u šesnaest,
èak i klipan zvani Džef.

Pa se pojavio Adam neki sirot,
Ko zna kad, taj æe džukac da pobrka ceo film.
To je baraba, èudna zverka, koja sestru nešto merka,
A baš ni mama nije sigurna sasvim.
Ali tu je zato Stiven, lepi antièki kip,
Koji ne zna da li više voli zrna ili klip.
Jedan, kako bih rekao, vrlo nazadan tip.
I svi se slažu da je svakim danom sve više takvih kao Stiv.

Džaba vam novci moji sinovci...

Lepa drugarica Kristl
nije imala tri èistl
pa je ljosnula sa konja, Bože moj
pravo u ruke psihijatra, lepog kao Frenk Sinatra
koji je želeo da doktorira na njoj.
A, ona teta Aleksis, djubre jedno moj broj
Kolbi kašiku baci i sve ostavlja njoj
Ona ima svoj sistem zvani bubreg i loj
I jasno vam je da je ta Aleksis naše gore list.

A Blejka tera maler
sad mu stig'o ženin švaler
Blejk bi s njim da igra tenis jedan set.
Ma,'ajde èièa kakav tenis
bolje pazi na svoj...život
tvoje srce ipak nije džambo-džet.
To je serija i posvud se prièa o njoj
epizoda još ima da ne spominjem broj
nešto nema deviza, oko programa boj
al' siguran je na ekranu kao TV dnevnik èièa zvani Blejk.

Džaba vam novci...

Video erróneo?