Joj, da je meni da za èarobnjaka izuèim,
cilinder nabavim i zabavim se so tom magijom.
Iz rukava bele zecove da izruèim,
a tebe mlatnem štapiæom, onako, k'o oklagijom.

E kada neæeš mirnim putom
dobiæeš èarobnim prutom,
da se sludiš i veæ jednom zaljubiš.

Kad neæe mali andjeli
srediæe mali djavoli
da mene Lenka na posletku zavoli.
Sve ono pati i sanja,
prolazi kroz razna stanja,
e, pa ljubav mora i da zaboli!

Joj, da je meni da se šnajderaju nauèim,
mašinu poteram i doteram moj sako somotan.
Pa te saèekam za æoškom i opauèim,
pa te smotam, jedan, dva, pod taj sako komotan.

E, kada neæeš mirnim putom,
okonèaæeš pod kaputom.
Kada neæeš gradski i demokratski!

Kad neæe mali andjeli
srediæe mali djavoli
da mene Lenka na posletku zavoli.
Sve ono pati i sanja,
prolazi kroz razna stanja,
e, pa ljubav mora i da zaboli!

Joj, da je meni ona žuta farba dreèava,
kada je oblaèno i mraèno a ja mal'ko nabaren.
Pa da prodjem tvojom tarabom k'o meæava
i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren.

E kada neæeš mirnim putom,
primoran sam citron žutom
da ti svoje emocije otkrijem.

Kad neæe mali andjeli
srediæe mali djavoli
da mene Lenka na posletku zavoli.
Sve ono pati i sanja,
prolazi kroz razna stanja,
e, pa ljubav mora i da zaboli!

Kad neæe mali andjeli
srediæe mali djavoli
da mene Lenka na posletku zavoli.
Sve ono pati i sanja,
prolazi kroz razna stanja,
e, pa ljubav mora i da zaboli!

Jao što tebi mjauèe ta gitara, jao!

Video erróneo?