Bu akþam ölürüm beni kimse tutamaz
Sen bile tutamazsýn yýldýzlar tutamaz
Bir uçurum gibi düþerim gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz

Düþlerinde büyürüm kabusun olur ölürüm
Bir þiir yazarým bir türkü söylerim
Bir sen olurum bir ben ölürüm
Bu akþam ölürüm sýrf senin için
Beni ölüm bile anlamaz

Video erróneo?